ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Znane także jako ADD (Attention-deficit disorder)

ADHD czyli po polsku „zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi” jest schorzeniem dotykającym współcześnie według danych od 4 do 8% dzieci w wieku do 5 lat. Wciąż jednak bardzo dyskusyjną sprawą jest, czy rzeczywiście jest to w ogóle schorzenie, skoro w późniejszych latach życia objawy zazwyczaj ustępują(chociaż czasami utrzymują się nawet w dorosłości), nawet gdy nie są leczone. Cień na prawdziwość istnienia tej choroby rzucają też opinie o koncernach farmaceutycznych, które niezwykle szybko stworzyły „cudowną” pigułkę na to „schorzenie”, a po oficjalnym jej zaakceptowaniu sprzedaż wzrosła dziesięciokrotnie. Stwierdzono zatem, że jest to kolejna wymyślona choroba, mająca jedynie napędzać rynek farmaceutyczny. Faktem jest jednak że ADHD został oficjalnie uznany za chorobę i wpisany do rejestru chorób. Jakie są zatem jego objawy?

Objawy

Objawy ADHD dostrzegamy w trzech sferach: ruchowej, poznawczej oraz emocjonalnej.

Objawy w sferze ruchowej:

 • niemożność pozostania w bezruchu nawet przez krótki okres czasu
 • chodzenie i bieganie bez celu
 • zwiększona szybkość ruchów
 • wrażenie ciągłego pośpiechu
 • nagłe ruchy jak podrywanie się z miejsca i bieg
 • ciągłe poruszanie kończynami (machanie nogami, poruszanie palcami rąk, kiwanie się na krześle, ciągłe chwytanie przedmiotów w pobliżu i zabawa nimi)

Objawy w sferze poznawczej:

 • trudności w długotrwałym skupieniu uwagi
 • gwałtowność odruchów
 • brak zdolności planowania
 • impulsywność
 • trudności w wyrażeniu myśli i poprawnej artykulacji
 • popędliwość
 • częsta i szybka zmiana koncentracji na inne obiekty

 

Objawy w sferze emocjonalnej:

 • brak opanowania emocji, przesadne ich wyrażanie
 • silne i gwałtowne reakcje emocjonalne
 • zwiększona wrażliwość na bodźce zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe)
 • wybuchy złości i irytacji
 • duża ekspresja uczuć
 • chęć dominowania w grupie

Podobne, lecz nieco inne, bardziej „dojrzałe” objawy obserwuje się w przypadku ADHD u dorosłych. (AADD – Adult Attention-Deficit Disorder)

Przyczyny

Stwierdzono że ADHD nie wynika z czynników wychowawczych, może mieć natomiast podłoże genetyczne lub biologiczne w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego lub niedotlenienia mózgu w czasie porodu.

Leczenie

Szczególnie popularne jest leczenie farmakologiczne (zwłaszcza w Ameryce – 85% sprzedaży) poprzez amerykańskie leki takie jak Concerta czy Medikinet (dostępne w Polsce) oraz Ritalin. Concerta została w 2009 roku umieszczona na liście leków refundowanych przez NFZ. Stwierdza się że pozwalają one znacznie ograniczyć objawy.

Drugim działaniem są odpowiednie metody wychowawcze, obejmujące przyzwyczajanie dziecka do skupiania uwagi oraz przypominanie mu o dokończeniu tego co zaczął. Wymaga to dużej cierpliwości i samokontroli, oraz odpowiednich warunków (np. w przypadku nauki w okolicy nie powinno być żadnych „rozpraszaczy”, biurko powinno być czyste, pozbawione wszystkich przedmiotów oprócz tych niezbędnych)