Alkoholizm

Alkoholizm zwany także chorobą alkoholową lub po prostu uzależnieniem od alkoholu jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Ludzie spożywają alkohol w celu rozluźnienia i relaksu, czasem lampkę wina wyłącznie z powodów zdrowotnych, lecz alkoholicy piją go cały czas, będąc pod wpływem zarówno fizycznego jak i psychicznego uzależnienia od jego wpływu. Alkohol jest więc środkiem narkotycznym. Uzależnienie psychiczne objawia się potrzebą picia alkoholu dla poprawy samopoczucia, a fizyczne wzrostem odporności na działanie alkoholu, utratą kontroli nad ilością spożywanych trunków oraz silnymi objawami w przypadku niedostarczenia kolejnej jego porcji do organizmu. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata, znacznie większym niż narkomania. Widać to szczególnie w państwach Europy wschodniej, w tym w Polsce. Alkohol jest przyczyną znacznej ilości wypadków, głównie drogowych.

Objawy

Przyjęło się, że aby stwierdzić u danej osoby alkoholizm, muszą być u niej zaobserwowane przynajmniej trzy z głównych objawów.

 

Do najważniejszych objawów należą:

  • silna, niekontrolowana potrzeba picia alkoholu
  • problemy z kontrolowaniem ilości spożywanego alkoholu, picie ponad umiar
  • niezdolność do abstynencji
  • w przypadku abstynencji szybko pojawiają się objawy abstynencyjne takie jak drżenia mięśniowe, nudności, nadciśnienie tętnicze, drażliwy nastrój
  • zwiększona tolerancja na alkohol, zdolność do wypicia znacznie więcej niż normalny człowiek bez widocznych efektów jego działania
  • powtarzające się rytuały związane z piciem alkoholu, picie w tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi, o tej samej porze każdego dnia
  • alkohol staje się głównym źródłem przyjemności, swoistym „hobby”, postępuje zaniedbanie zainteresowań i pasji
  • ignorowanie negatywnego wpływu alkoholu na organizm oraz interwencji osób bliskich

Przyczyny

Głównymi przyczynami picia alkoholu są różnego rodzaju problemy, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, dlatego woli uciec się do alkoholu, swoistego „znieczulacza” który pomaga mu chwilowo o nim zapomnieć. Nie rozwiązuje to jednak problemu, i prowadzi do błędnego koła – sytuacja pogarsza się z powodu braku prób naprawienia jej, a z powodu tej złej sytuacji alkoholik sięga ponownie po butelkę. Do najczęstszych powodów alkoholizmu należą zaburzenia życia rodzinnego, kłopoty finansowe, problemy z prawem, w pracy, w kontaktach z innymi ludźmi, nieszczęśliwa miłość oraz złe przeżycia o których ludzie chcą zapomnieć. Innymi powodami są czynniki środowiskowe – patologia w rodzinie, bieda, niektóre miejsca pracy jak np. budowa, a także stres sprzyjają alkoholizmowi. Często mają z nim problem również żołnierze, zwłaszcza ci którzy wrócili z zagranicznych misji.

Leczenie

Leczenie odbywa się głównie za pomocą psychoterapii, która ma działanie wielopoziomowe. Polega ona na zmianie postawy, sposobu myślenia, zachowań, przyzwyczajeń i relacji z innymi ludźmi. Istnieje wiele różnych organizacji i stowarzyszeń pomagających w walce z alkoholizmem, oferującym profesjonalne programy leczenia trwające zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy. Należy jednak pamiętać, że ważne jest nie tylko pokonanie alkoholizmu, lecz również rozwiązanie problemu który go wywołał, i przez który dana osoba sięgnęła po alkohol – tylko to da gwarancję, że nie sięgnie ona po niego znowu.