Alzheimer

Choroba Alzheimera

Alzheimer to schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, który ulega stopniowej degeneracji zwykle postępującej z wiekiem. Powoli prowadzi ona do stopniowego otępienia, utraty pamięci oraz zdolności poznawczych, w dłuższej perspektywie skutkując niezdolnością do samodzielnego życia. Początkowo choroba Alzheimera objawia się poprzez trudność z przyswajaniem nowych informacji, zaniki pamięci oraz nieporadność życiową, z czasem objawy te pogłębiają się. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry – Aloisa Alzheimera, który zbadał ją i opisał w 1906 roku.

Objawy

Objawy Alzheimera pojawiają się zazwyczaj w wieku starczym, przy czym początkowo trudno je dostrzec. Z czasem nabierają one na sile i nie ma już mowy o „zwykłym” stanie chorego – przykładowe zaniki pamięci zdarzają się zbyt często, znacznie częściej niż miało to miejsce w przeszłości, bo w końcu każdemu zdarza się czegoś zapomnieć.

 

Główne objawy Alzheimera to:

  • trudności z przyswajaniem nowych informacji, zapamiętywaniem i wykorzystywaniem ich
  • zaniki pamięci krótkotrwałej
  • problemy z codziennymi czynnościami, nie wynikające z przyczyn naturalnych (tj. obniżonej sprawności fizycznej w wieku starczym), nie mające wcześniej miejsca. Osoba chora ma trudności z poprawnym ubraniem się, dopięciem wszystkich guzików w koszuli, przygotowaniem posiłku, obsługą urządzeń itp.
  • powolne mówienie, częste gubienie wątku i „braki” w słownictwie, „zawieszanie się” w trakcie mówienia z powodu niezdolności do znalezienia odpowiedniego słowa
  • problemy z orientacją w przestrzeni, nawet we własnym domu czy mieszkaniu
  • trudności z rozpoznawaniem znajomych osób, a nawet wieloletnich przyjaciół czy rodziny
  • nagłe i gwałtowne zmiany nastroju

Przyczyny

Z powodu złożoności tej choroby i różnorodności jej przypadków nie da się określić jednej przyczyny Alzheimera. Składa się na nie wiele czynników, od chemicznych, przez biologiczne aż do genetycznych. Jedną z głównych przyczyn jest z pewnością wiek, gdyż cierpią na nią zazwyczaj osoby stare, przed lub po 60 roku życia(jednak nie jest to zasadą). Na poziomie chemicznym przyczyną choroby Alzheimera jest natomiast odkładanie się w mózgu amyloidu oraz białka tau, a z punku widzenia biologii przyczyną może być degeneracja komórek nerwowych i ich wzajemnej komunikacji. Uważa się też że wpływ na pojawienie się tej choroby mogą mieć niektóre geny, a także ogólny poziom rozwoju mózgu(osoby wykształcone i aktywnie uczące się przez całe życie są na nią znacznie mniej podatne).

Leczenie

Aktualnie chorobę tę uznaje się za nieuleczalną, lecz wciąż trwają pracę nad odpowiednimi lekami. Póki co są one w stanie hamować rozwój choroby, oraz niwelować jej objawy i zwyczajnie ułatwiać życie ludziom z Alzheimerem. Oprócz leków stosuje się również różnego rodzaju terapie mające na celu przede wszystkim pobudzenie mózgu poprzez różne czynności takie jak chociażby rozwiązywanie krzyżówek czy gry logiczne, np. szachy. Ważne jest również wsparcie rodziny i zapewnienie odpowiednich warunków choremu – dobrze byłoby gdyby miał uporządkowane mieszkanie, tak by w razie czego wiedział gdzie ma szukać np. okularów.