Zespół Touretta

Czym jest zespół Tourette’a?

Zespół Tourette’a to wrodzona choroba neurologiczna objawiająca się przede wszystkim dużą liczbą niekontrolowanych tików werbalnych i ruchowych, często występujących wspólnie. Została ona zbadana i opisana w 1885 roku przez francuskiego neurologa Georgs’a Gilles’a de la Tourette’a, od którego nazwiska pochodzi nazwa tej choroby. Wcześniej uważano że choroba ta jest niezwykle rzadka, i kojarzyła się ona z głośnym niekontrolowanym przeklinaniem, dziś jednak wiadomo że występuje ona u nawet 3-4 osób na 10000, z różnym nasileniem objawów. Schorzenie to nie jest chorobą psychiczną, lecz neurologiczną – ludzie z zespołem Touretta są pod względem zdolności umysłowych tacy sami, jak każdy inny człowiek. W Polsce choroba ta stała się szczególnie znana po opublikowaniu materiału o niej w programie „Rozmowy w Toku”.

Objawy

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj  między 2 a 15 rokiem życia, początkowo ograniczają się one do prostych tików, mlaśnięć lub chrząknięć, a gdy się nasilają zaczynają być bardziej złożone – chorzy mogą podskakiwać, wykonywać nagłe, często nieprzyzwoite gesty oraz wykrzykiwać przekleństwa lub niecenzuralne słowa. Objawami natomiast nie są np. te podobne do depresji – są one wynikiem brak akceptacji ze strony społeczeństwa i efektem odrzucenia, czucia się gorszym lub wyśmiewanym.

 

Do głównych objawów należą:

  • nadpobudliwość ruchowa
  • niekontrolowane ruchy, tzw. tiki ruchowe
  • niekontrolowane wydawanie odgłosów lub wypowiadanie słów(zazwyczaj nieprzyzwoitych), tzw. koprolalia
  • częste mrugnięcia, nagłe napięcia określonych grup mięśni

Przyczyny

Jak dotąd nie ustalono jakie są dokładne przyczyny zespołu Touretta, wiadomo jednak że choroba ma podłoże genetyczne. Wiąże się ona z pewnymi neurologicznymi zmianami w mózgu członów danej rodziny. Istnieje 50% szans że dzieci osoby chorej na zespół Touretta również będą miały to schorzenie. Szanse na to że ktoś zachoruje na zespół Touretta są tym większe, im bliżej spokrewniony był członek rodziny cierpiący na tą chorobę. Poza wpływem genów, duże znaczenie mają również czynniki środowiskowe – mogą one znacznie pogorszyć symptomy choroby.LeczenieJako choroba neurologiczna, zespół Touretta jest uznawany za nieuleczalny. Można jednak próbować zwalczać lub chociaż minimalizować jego objawy, np. poprzez terapię. Polega ona na zamienianiu jednych, szkodliwych tików innymi, mniej szkodliwymi i widocznymi, a przez to bardziej akceptowalnymi społecznie. Drugim ze sposobów, stosowanym zazwyczaj w ciężkich przypadkach są leki z grupy neuroleptyków, mających ograniczać występowanie objawów.